Câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Đối với nhiều người, những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh và xây dựng một bài thuyết trình tiếng Anh đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Vì bạn cần chuẩn bị những mẫu câu nói mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh cũng như nội dung thú vị để gây ấn tượng và tạo thu hút cho người nghe.

Hãy cùng tienganhduhoc.vn tham khảo bài viết dưới đây để sưu tầm cho mình những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh giúp bài thuyết trình của bạn thêm ấn tượng hơn nhé!

Bài viết cần nên xem liên quan được chú ý nhất:

1. Introduction – Mở đầu 

1.1. Welcome – Mở đầu bài thuyết trình

câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh
Welcome – Mở đầu bài thuyết trình

Tại một buổi thuyết trình, sự chào mừng những người đến tham dự là vô cùng cần thiết. Đối với các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng các câu chào mừng đơn giản như:

 • Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemen. Xin chào các quý bà và các quý ông!
 • Hello/ Hi, everyone. – Xin chào các bạn.
 • First of all, let me thank you all for comming here today. – Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay.
 • I’m happy/ delighted that so many of you could make it today. – Tôi rất vui mừng/ hạnh phúc khi bạn đến tham dự ngày hôm nay.
 • I’m plesure to welcome you today. – Tôi rất vui chào đón các bạn trong ngày hôm nay.
 • It’s good to see you all here. – Thật vui khi được gặp tất cả các bạn tại đây.

1.2. Introduce yourself – Tự giới thiệu bản thân

Tiếp theo, người thuyết trình cần tự giới thiệu bản thận với người tham dự. Bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau:

 • Let me introduce myself. I’m Jena from… – Hãy để tôi tự giới thiệu về bản thân. Tôi là Jena đến từ…
 • For those of you who don’t know me, my name’s… – Một vài người trong số các bạn không biết tôi là ai, tên tôi là…
 • Let me just start by introducing myself. My name is… – Hãy để tôi bắt đầu bằng việc tự giới thiệu về bản thân nhé. Tên tôi là….

Ngoài ra, bạn cũng có thể đề cập đến chức vụ, vị trí và công ty mà hiện đang công tác, ví dụ như:

 • As you probably know, I’m the new HR manager./ I’m head of logistics here at Samsung./ I’m here in my funtion as the Head of Controlling. – Có lẽ các bạn đã biết, tôi là quản lý nhân sự mới./ Tôi là người phụ trách xuất nhập khẩu tại đây ở Samsung./ Tôi ở đây với nhiệm vụ điều hành.
 • As some of you know, I’m the purchasing manager. – Như một vài bạn đã biết, tôi là quản lý mua hàng.
 • I’m the key account manager here and am reposible for… – Tôi là quản lý khách hàng trọng yếu ở đây và tôi chịu trách nhiệm về…
 • I’m the project manager in charge of… – Tôi là quản lý dự án có nhiệm vụ….

1.3. Say what the topic is – Nói về chủ đề thuyết trình

Có lẽ người tham dự đã biết về chủ đề của buổi thuyết trình, tuy nhiên, với tư cách là người trình bày, bạn nên đề giới thiệu lại chủ đề của bài thuyết trình.

câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh
Say what the topic is – Nói về chủ đề thuyết trình

Trong trường hợp có nhiều bài thuyết trình nhỏ, với các chủ điểm liên quan đến chủ đề chính, bạn cần trình bày chủ điểm sẽ đề cập đến. Bạn có thể tham khảo các mẫu câu như:

 • As you can see on the screen, our topic today is… – Như bạn có thể thấy trên màn hình, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là….
 • Today’s topic is… – Chủ đề ngày hôm nay là….
 • What I’d like to present to you today is… – Điều tôi muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay là…
 • The topic/ subject of my presentation is… – Chủ đề thuyết trình của tôi là….
 • In my pesentation I would like to report on… – Trong bài thuyết trình của mình, tôi muốn báo cáo về…
 • In my talk I’ll tell you about… – Trong phần trình bày của mình, tôi muốn nói về…
 • Today I’m going to talk about… – Hôm nay, tôi muốn nói về..
 • I’ll be talking about … – Tôi sẽ nói về…

1.4. Explain why audience will be interested – Giải thích lý do người tham dự sẽ cảm thấy hứng thú

Để tiếp tục phần giới thiệu của bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn cần đề cập đến các lý do khiến người nghe thấy hứng thú, hoặc quan tâm tới chủ đề của mình. Bạn có thể tham khảo những cách nói sau:

 • My talk is particularly relevant to those of you/ us who… – Phần trình bày của tôi đặc biệt liên quan đến bạn/ chúng ta, những người…
 • Today’s topic is of particular interest to those of you/ us who… – Chủ đề hôm nay đặc biệt liên quan đến bạn/ chúng ta, những người…
 • Today’s topic is very important for you because … – Chủ đề ngày hôm nay rất quan trọng với bạn bởi vì…
 • The/ My topic will/ is very important for you because… – Chủ đề của tôi rất quan trọng với các bạn vì…
 • By the end of this talk, you will familiar with… – Trước khi kết thúc phàn trình bày này, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với…
Xem thêm:
Hướng dẫn Mẹo kinh nghiệm luyện nói Speaking tự học tại nhà
Các mẹo cách học tiếng Anh hay – Hiệu quả ít người biết tips này
15 cuốn sách tiếng anh dễ đọc – review sách hay

2. Những câu nói kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh

câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh
Những câu nói kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh

2.1. Tổng hợp

 • To conclude,… – Để kết luận,…
 • In conclusion,… – Kết luận,…
 • Now, to sum up… – Bây giờ, để tổng hợp…
 • So let me summarise/recap what I’ve said. – Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.
 • Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. – Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị một số vấn đề chính mà chúng ta đã xem xét.
 • That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about… – Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi. Tôi đã nói về…
 • Well, that’s about it for now. We’ve covered… – Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã nói được…
 • So, that was our marketing strategy. In brief, we…  Vậy nên, đó là chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi…
 • To summarise, I… – Tóm lại, tôi…

2.2. Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp

 • In conclusion, my recommendations are… – Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…
 • I therefore suggest/propose/recommend the following strategy. – Vì vậy tôi đề nghị/đề xuất/giới thiệu chiến lược sau.

2.3. Cảm ơn khán giả

 • In conclusion, my recommendations are… – Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…
 • I therefore suggest/propose/recommend the following strategy– Vì vậy tôi đề nghị/đề xuất/giới thiệu chiến lược sau.

2.4. Mời đặt câu hỏi

 • Now I’ll try to answer any questions you may have. – Giờ tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý vị đặt ra.
 • Can I answer any questions? – Có câu hỏi nào tôi có thể giải đáp không?
 • Are there any questions? – Có câu hỏi nào không?
 • Do you have any questions? – Quý vị có câu hỏi nào không?
 • Are there any final questions? – Còn câu hỏi cuối nào không?
 • And now if there are any questions, I would be pleased to answer them– Và bây giờ, nếu có bấy kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ rất vui để giải đáp hết.
 • I’d be glad to answer any questions you might have. – Tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi mà quý vị đưa ra.

2.5. Lời khuyên khi trả lời câu hỏi

Kiểm tra xem bạn đã nắm rõ câu hỏi hay chưa, cũng như dành ít thời gian để nghĩ về câu trả lời. Bằng cách hỏi lại câu hỏi, bạn cũng đảm bảo rằng những người tham dự khác cũng hiểu câu hỏi. 

Nhập mã TADH20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Thank you. So you would like further clarification on our strategy? – Cảm ơn anh. Vậy là anh muốn làm rõ hơn nữa về chiến lược của chúng tôi phải không?
 • That’s an interesting question. How are we going to get voluntary redundancy? – Thật là một câu hỏi thú vị. Làm thế nào mà chúng ta tự nguyện nghỉ việc?
 • Thank you for asking. What is our plan for next year? – Cảm ơn ông đã hỏi. Kế hoạch của chúng tôi trong năm tới là gì?

Đôi khi, bạn có thể trả lời chung cho nhiều câu hỏi một lúc, hoặc thậm chí yêu cầu bình luận từ phía các người tham dự còn lại. Khi trả lời xong, bạn nên kiểm tra xem người hỏi đã hài lòng với câu trả lời chưa:

 • Does this answer your question? – Đây có phải là câu trả lời của anh không
 • Do you follow what I am saying? – Anh có theo kịp những gì tôi nói không?
 • I hope this explains the situation for you Tôi hy vọng câu trả lời này giải thích tình huống của anh.
 • I hope this was what you wanted to hear! – Tôi hy vọng câu trả lời này là những gì anh muốn nghe! 

Nếu các bạn không biết hoặc chưa nghĩ câu trả lời, hãy nói bạn không biết. Tốt nhất nên thừa nhận, bạn không nên đoán mò vì có thể nói sai. Bạn có thể dùng những mẫu sau:

 • That’s an interesting question. I don’t actually know off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer. – Đó là một câu hỏi thú vị. Thực ra tôi không thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ cố đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này sau.
 • I’m afraid I’m unable to answer that at the moment. Perhaps I can get back to you later. – Tôi e là tôi không thể giải đáp ngay lúc này. Có lẽ tôi có thể quay trở lại với anh sau.
 • Good question. I really don’t know! What do you think? – Câu hỏi hay đấy. Tôi thực sự không biết! Anh nghĩ sao?
 • That’s a very good question. However, we don’t have any figures on that, so I can’t give you an accurate answer. – Đó là một câu hỏi rất hay. Tuy nhiên, chúng tôi không có số liệu nào về vấn đề đó cả, vì vậy tôi không thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho anh được.
 • Unfortunately, I’m not the best person to answer that. – Thật không may, tôi không phải là người giỏi nhất để trả lời câu hỏi đó.

Khi bạn cảm thấy người tham dự không còn chú tâm vào bài thuyết trình của mình, thì hãy diễn đạt lại những gì bạn đã nói:

 • Let me just say that in another way. – Để tôi nói theo cách khác.
 • Perhaps I can rephrase that. – Có lẽ tôi sẽ diễn đạt lại điều đó.
 • Put another way, this means… – Nói cách khác, điều này có nghĩa…
 • What I mean to say is… Những gì tôi muốn nói là…Can’t remember the word? – Không thể nhớ ngay được phải không ạ?
Xem thêm bài viết khác được quan tâm nhất:
Bài tập về Trạng từ trong tiếng Anh có hướng dẫn đáp án chi tiết
Download tổng hợp bộ giáo trình tiếng Anh miễn phí
Cách viết personal statement – hướng dẫn kinh nghiệm mẫu nổi bật
Top 10 bộ phim, series học tiếng anh hay nhất

3. Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị

Lựa chọn chủ đề thuyết trình là một trong những phần quan trọng của quá trình chuẩn bị. Điều cần thiết nhất là bạn phải có một chủ đề phù hợp, mang lại sự hứng thú đối với người tham dự.

Khi các bạn có chủ đề thuyết trình tốt, kết hợp cùng cách thuyết trình tiếng Anh thu hút, thì bài thuyết trình của các bạn sẽ hoàn hảo hơn bao giờ hết.

câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh
Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh thú vị

3.1. Chọn một chủ đề mà các bạn biết

Trình bày một chủ đề mà không nằm trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn sẽ không phải là việc dễ dàng. Vì vậy, đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn.

Chủ đề của bạn phải là lĩnh vực mà các bạn đam mê, hứng thú và chủ đề đó sẽ không gây khó khăn cho bạn để truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, bạn sẽ có cách thuyết trình bằng tiếng Anh thu hút sự quan tâm của người tham dự hơn.

3.2. Chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh

Chủ đề thuyết trình nên được lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh. Nếu là một bài thuyết trình liên quan đến học thuật, thì phải mang tính giáo dục. Tránh các chủ đề gây tranh cãi, đi ngược lại với kịch bản cũng như đối tượng.

3.3. Chọn một chủ đề phù hợp với người tham dự

Tương tác với người tham dự bằng cách chọn chủ đề được nhiều sự quan tâm và thu hút sự tò mò của họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra nhân khẩu học của người tham dự. 

Nếu các bạn thuyết trình trong lớp học, thì người tham dự chủ yếu là các bạn cùng lớp và giảng viên. Tìm điều gì đó mà giảng viên của bạn và các bạn cùng lớp của bạn nói chung sẽ thích nghe về và lấy cảm hứng từ điều đó. 

ĐẶT HẸN TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Không có phương pháp học nào tốt bằng việc chọn được lộ trình học phù hợp. Nhanh tay đặt hẹn tư vấn khóa học để tìm ra được lộ trình hiệu quả riêng cho mình nhé!
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Xem thêm: IELTS Speaking Part 1

Bài viết trên tienganhduhoc.vn đã tổng hợp và chia sẻ tới các bạn những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh hay nhất. Chúng tôi hi vọng rằng, với những thông tin trên sẽ giúp bạn trong việc chuẩn bị và tổ chức bài thuyết trình bằng tiếng anh của bạn tốt và hay nhất.

Mong rằng danh sách các câu gợi ý trên của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành tốt bài thuyết trình tiếng Anh một cách xuất xắc nhất!

Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học.
Tham gia Fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học nhé!

Leave a Comment