Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc tạo nên câu phức đôi khi sẽ có một chút khó khăn vì sự trùng lập của chủ ngữ và độ dài câu cũng như cách liên kết. Và để giảm bớt sự dài dòng, mang

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Tổng quan về danh từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Để nói và viết được một câu văn đúng ngữ pháp để truyền đạt được ý muốn nói, các bạn cần có vốn kiến thức vừa đủ về danh từ. Do đó, bài viết hôm nay sẽ tập trung vào

Học từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy hiệu quả

Học từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy hiệu quả

Nếu bạn là người thiên về não phải và đang tìm cách học phù hợp thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Cách học từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy hiệu quả sẽ giúp bạn