Cách sử dụng & Phân biệt cấu trúc since và for trong tiếng Anh

Cách sử dụng & Phân biệt cấu trúc Since và For...

0
Since và For là hai điểm ngữ pháp quan trọng dùng để diễn tả một sự việc nào đó đã xảy ra được...
Cách dùng và phân biệt cặp giới từ IN - INTO, ON - ONTO trong tiếng Anh

Cách dùng và phân biệt cặp giới từ IN – INTO,...

0
In/into hay on/onto là những giới từ phổ biến mà chúng ta hay dùng để diễn đạt trong tiếng Anh cả văn...
Tổng hợp cấu trúc viết lại câu tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc viết lại câu tiếng Anh và bài...

0
Viết lại câu tiếng Anh là kiến thức vô cùng quan trọng. Bạn muốn đạt điểm cao trong các bài thi tiếng...
Hoa bồ công anh - loài hoa của điều ước

Mệnh đề wish và if only – Cấu trúc cách dùng...

0
Câu điều ước làm một cấu trúc thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh. Do đó bài viết hôm nay chúng ta...
cách dùng liên từ trong tiếng anh

Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh – Cách dùng...

0
Liên từ trong tiếng Anh là một trong những thành phần vô cùng quan trọng để tạo nên câu văn hoàn thiện. Nhưng thực tế nhiều...
Phương pháp học cuốn IELTS 14 hiệu quả

Bài tập danh từ, tính từ, trạng từ trong tiếng Anh...

0
Danh từ, tính từ, trạng từ là các loại từ vô cùng quan trọng trong câu. Hầu như không có một câu...
Kiến thức về danh từ

Tổng hợp dấu hiệu, cách nhận biết danh từ trong tiếng...

0
Danh từ là loại từ vô cùng phổ biến trong tiếng Anh, hầu như trong bất cứ câu văn nào cũng có...
Kiến thức về danh từ

Cách phân biệt & Vị trí của danh từ, tính từ,...

0
Cách phân biệt & Vị trí của danh từ, tính từ, động từ trong tiếng Anh là một kiến thức căn bản...
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Bài tập về rút gọn mệnh đề trạng ngữ có đáp...

0
Mệnh đề trạng ngữ là một đơn vị kiến thức thường xuyên gặp khi học tiếng Anh, đặc biệt là phần ngữ...
Cách dùng otherwise và unless trong tiếng anh | Phân biệt cấu trúc bài tập

Cách dùng otherwise và unless trong tiếng Anh – Phân biệt...

0
Otherwise và Unless là hai cấu trúc được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh, đặc biệt là trong tiếng Anh giao...
- Advertisement -

quảng cáo