Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc tạo nên câu phức đôi khi sẽ có một chút khó khăn vì sự trùng lập của chủ ngữ và độ dài câu cũng như cách liên kết. Và để giảm bớt sự dài dòng, mang

Cách sử dụng đại từ sở hữu trong tiếng Anh chi tiết nhất

Cách sử dụng đại từ sở hữu trong tiếng Anh chi tiết nhất

Ngữ pháp là góp phần quan trọng để người học có thể giao tiếp thành thạo và tự nhiên với người nước ngoài. Muốn giao tiếp tốt thì trước tiên phải có vốn ngữ pháp tương đối. Hôm nay, tienganhduhoc.vn sẽ giới thiệu

Cách dùng much và many trong tiếng Anh

Cách dùng much và many trong tiếng Anh

Để giao tiếp thành thạo thì mỗi người học tiếng Anh không chỉ cần có vốn từ vựng phổ biến mà còn cần ngữ pháp chính xác. Ngữ pháp chuẩn mới giúp người giao tiếp có thể biểu đạt được