Cấu trúc Insist là gì và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc Insist là cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh nhằm để nói đến việc bạn phải nhất thiết phải làm một cái gì đó mà không ai có thể ngăn cản. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cấu trúc Insist là gì và cấu trúc cũng như cách dùng của nó như thế nào nhé.

1. Cấu trúc Insist là gì

Động từ Insist trong tiếng Anh có nghĩa là nhấn mạnh, nhất quyết hay đòi hỏi nhằm để thể hiện  một nhu cầu mạnh mẽ hay ý kiến vững chắc. Đặc biệt là khi có ai đó không đồng ý với ý kiến mà người nói đưa ra.

Ví dụ:

 • She insist on waiting for him until he came back. (Cô ấy khăng khăng đợi anh ta đến khi anh ta quay lại)
 • My brother insists that he cook all meals today. (Anh trai tôi khăng khăng rằng anh ấy sẽ nấu mọi bữa ăn hôm nay)
 • They insisted that all bad words be deleted from the document. (Họ nhất quyết muốn rằng tất tả những từ mang ý xấu đều phải xóa khỏi văn bản)
 • The leader insisted on Nick’s ability to adapt. ( Nhóm trưởng nhấn mạnh khả năng chấp nhận của Nick)
 • Why do you insist on this decision? (Tại sao bạn quả quyết về quyết định này?)
Cấu trúc Insist là gì trong tiếng Anh
Cấu trúc Insist là gì trong tiếng Anh

2. Cấu trúc và cách sử dụng cấu trúc Insist

Cấu trúc Insist có hai cách sử dụng trong tiếng Anh, đó là cấu trúc Insist that Insist on. Khi có hai chủ ngữ khác nhau trong câu, chúng ta phải dùng Insist that thì mới có thể biểu hiện được hết ý nghĩa của câu.

Tùy vào ngữ cảnh trong câu mà ta sẽ hiểu câu văn với cấu trúc Insist sao cho phù hợp nhất. 

Cấu trúc Insist on

Cấu trúc:

Insist on something (Noun/ Noun Phrase/ V-ing)
Nhấn mạnh/ khăng khăng về một điều gì đó

Ví dụ:

 • Peter insisted on the necessity of learning language. (Peter nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ)
 • She insists on her innocence, but we don’t believe her. (Cô ấy khăng khăng là cô ấy vô tội, nhưng tôi không tin cô ta)
 • Did you insist on the fact that you bought this book? (Bạn có quả quyết rằng bạn đã mua quyển sách này không?)
Cấu trúc Insist on trong tiếng Anh
Cấu trúc Insist on trong tiếng Anh

Cấu trúc Insist that

Cấu trúc:

Nhập mã TADH20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Insist that someone do something(Insist + S + V-inf)
Quả quyết, nhấn mạnh ai đó làm gì

Ví dụ:

 • Do you insist that Tiana say something lie? (Bạn có quả quyết rằng Tiana không nói dối không?)
 • I insist that we need to hire more staff. (Tôi khẳng định rằng chúng ta cần thuê thêm nhân viên)
 • The children insisted that their father stay at home. (Đám trẻ khăng khăng đòi ba chúng ở nhà)
 • Ann insists that her little brother not break the window. (Ann khăng khăng rằng em trai cô ấy không làm hỏng cửa sổ)
 • Please, don’t leave me. – Ok, if you insist. (Làm ơn đừng bỏ tôi – Được thôi, nếu bạn nhất quyết như vậy)
Cấu trúc Insist that trong tiếng Anh
Cấu trúc Insist that trong tiếng Anh

Lưu ý: mệnh đề ở phía sau That trong cấu trúc Insist là động từ ở dạng nguyên thể (không chia) dù câu nói đang ở thì hiện tại hay quá khứ.

Như các ví dụ phía trên, cách động từ như “do”, “need”, “stay” đều ở dưới dạng V-inf.

Tuy nhiên trong văn nói, đặt biệt là với thì quá khứ và động từ to be, mệnh đề that cũng thường được chia dưới dạng quá khứ.

Ví dụ:

 • She insisted (that) she was truth. (Cô ấy khăng khăng rằng cô ấy đúng)
 • Peter still insists (that) he said the truth. (Peter vẫn cho rằng anh ấy đã nói đúng)
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Insist trong tiếng Anh
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Insist trong tiếng Anh

Bài tập

Bài 1: chọn đáp án đúng cho những câu dưới đây

1. They insisted he _____ the meeting.

A. attended 

B. attends

C. to attend

D. attend

2. He insists on_____ buying this new house. 

A. goes

B. going

C. to go

D. went

3. Why do you insist that Jennie_____  this soup?

A. make

B. makes

C. making

D. made

4. He insists _____  going to the park.

A. at

B. in

C. to

D. on 

5. We insist _____ we love this book.

A. there

B. this

C. that

D. there 

Đáp án

 1. D
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C

Kết luận

Bài viết trên là tổng hợp về chi tiết cấu trúc và cách dùng của cấu trúc Insist. Hy vọng sau bài viết này, các bạn có thể hiểu thêm về cấu trúc Insist này cũng như có thể ứng dụng nó vào thực tế. Đừng quên lưu lại bài viết để ôn tập thường xuyên và bình luận phía bên dưới nếu bạn có thắc mắc nhé.

Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học.
Tham gia Fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học nhé!

Leave a Comment