Cách dùng such trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Cách dùng such trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Trạng từ trong tiếng Anh là một thành phần quan trọng mà hầu hết câu văn nói và văn viết đều sử dụng cấu trúc ngữ pháp này. Chúng bao gồm sử dụng cả văn nói lẫn văn viết vì vậy

Những quy tắc nối âm trong tiếng Anh quan trọng nhất

Những quy tắc nối âm trong tiếng Anh quan trọng nhất

Khi giao tiếp, có thể các bạn sẽ nghe thấy người đối diện nói quá nhanh, nên bạn thì không thể bắt kịp được từng từ họ đang nói. Có thể nguyên nhân là do ở chỗ bạn chưa quen