Phân biệt cách dùng not only, but also

Các cấu trúc đảo ngữ là một đơn vị kiến thức quan trọng trong hầu hết các bài thi của các bạn. Nhưng nhận thấy vẫn còn nhiều bạn nhầm lẫn về cách dùng not only, but also.

Ở bài viết này, tienganhduhoc.vn sẽ cung cấp cho bạn chi tiết về cấu trúc, cách sử dụng chi tiết, bên cạnh đó là bài tập vận dụng có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn nhớ kiến thức kĩ hơn.

1. Not only…but also nghĩa là gì?

Cách dùng not only but also - Cấu trúc và bài tập có đáp án
Cách dùng not only but also – Cấu trúc và bài tập có đáp án

Not only…but also là một trong những cấu trúc từ nối của tiếng Anh, nghĩa là “không chỉ…mà còn”. Cấu trúc này để thể hiện quan hệ tăng tiến, có tác dụng nhấn mạnh, để nổi bật thông tin mà người dùng muốn cung cấp cho người nghe với ý khen hay chê,…

Bình thường khi bạn muốn tường thuật lại hco người nghe một cách đơn giản:

Ví dụ: Lan is humorous and lovely

=Lan là người vui tính và dễ thương

Nhưng khi bạn muốn thể hiện ý khen ngợi, nhấn mạnh đức tính tốt của Lan thì có thể dùng:

Lan is not only humorous but also lovely

= Lan không chỉ là người vui tính mà còn dễ thương.

Điều này giúp cho người nghe được cung cấp thông tin về đối tượng được nhấn mạnh, nắm bắt và hiểu thông tin hiệu quả hơn.

Nhập mã TADH20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Xem thêm các bài viết đang được quan tâm sau đây:

2. Khi nào sử dụng Not only…but also?

Khi nào sử dụng Not only...but also?
Khi nào sử dụng Not only…but also?

2.1. Nhấn mạnh danh từ

Cấu trúc: S + V + not only + Noun1 + but also + Noun2. (với V là động từ, Noun là danh từ)

Ví dụ: Lena speaks fluently not only Spanish but also Chinese.

= Lena không chỉ nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha mà còn nói tốt tiếng Trung Quốc

Tác dụng: Làm nổi bật danh từ, cụm danh từ được nhắc đến trong câu văn.

2.2. Nhấn mạnh tính từ

Cấu trúc : S + V + not only + Adj1 + but also + Adj

Ví dụ: Jane is not only beautiful but also generous.

= Jane không chỉ xinh đẹp mà còn hào phóng

2.3. Nhấn mạnh động từ

Cấu trúc: S + not only + V1 + but also + V2

Ví dụ: Lisa not only dances well but also sings very good

= Lisa không chỉ nhảy giỏi mà còn hát rất tốt.

2.4. Nhấn mạnh trạng từ

Cấu trúc: S + V + not only + Adv1 + but also + Adv2

Ví dụ: Tom performs his song not only attractively but also memorably.

= Tom biểu diễn bài hát của anh ấy không chỉ cuốn hút mà còn rất đáng nhớ.

3. Cách đổi từ câu văn thường sang cấu trúc đảo ngữ Not only…but also

Từ những cấu trúc đảo ngữ trên, ta có thể rút ra các bước chuyển đổi câu thường thành đảo ngữ như sau:

 • Bước 1: Ta cần chuyển not only lên đầu câu.
 • Bước 2: Xác định V trong câu để chọn trợ động từ phù hợp, sử dụng động từ to be hay động từ khuyết thiếu
 • Bước 3: Xác định chủ ngữ trong câu và đặt chủ ngữ ngay sau trợ V/be/động từ khuyết thiếu.
 • Bước 4: Giữ nguyên động từ (nếu có) ở nguyên thể, không chia, sau đó viết danh, động, tính từ, trạng từ đầu tiên
 • Bước 5: Cuối cùng, đặt but also và viết danh, động, tính từ, trạng từ sau

4. Lưu ý các cấu trúc đồng nghĩa với Not only…but also

Để giảm các sai sót khi làm bài, các bạn cần nhớ một số cấu trúc đặc biệt thường gặp cũng đồng nghĩa với Not only…but also như sau:

4.1. As well as (vừa…vừa)

Cũng tương tự với các cấu trúc đã được đề cập trên, thì các thành phần trước và sau cụm từ as well as đều tương đương nhau.

Cấu trúc: S + V + N/adj/adv + as well as + N/adj/adv

Ví dụ:

 • Mickey is talented as well as handsome.
 • He writes correctly as well as neatly.
 • She plays the guitar as well as the violin.
 • John plays the piano as well as composes music.

4.2. Both…and (vừa…vừa)

Công thức được dùng giống như Not only…but also. Tuy nhiên Both chỉ được dùng với and chứ không được dùng với as well as.

Ví dụ: Paul is both talented and handsome

= Paul vừa tài năng vừa đẹp trai

Xem thêm các dạng bài sau đây:

5. Bài tập áp dụng và đáp án

Bài tập áp dụng và đáp án
Bài tập áp dụng và đáp án

5.1. Bài tập

Bài tập 1

Viết lại các câu sau với cấu Not only, but also

 1. Nam’s handsome. Nam’s intelligent.
 2. Mai plays the guitar well. Mai dances beautifully.
 3. They came late. They left early.
 4. She’s tired. She’s hungry.
 5. She can enjoy a good meal and she can go fishing on the lake.
 6. They ate lamb chops and fish.
 7. The underground is quick and cheap.
 8. Mr. Brown has read a novel by Charles Dickens and he has seen the film made from it.
 9. They like field events and they like team games.
 10. Mary has both toothache and headache.
 11. The pavements are both narrow and crowded.
 12. That boy was dirty and he was lazy, too.
 13. Mrs. Brown’s daughter is both beautiful and clever.
 14. He’s betrayed your trust. He’s betrayed your love for him.
 15. She will have to study hard. She will have to concentrate to do well on the exam.
 16. Pneumonia is a dangerous disease. Smallpox is a dangerous illness.
 17. She carried me in her arms and she lulled me to study.
 18. The underground is quick. It is also cheap.
 19. Mary has both toothache and headache.
 20. The thief stole my money. He also tore up my identify card.

Bài tập 2

Nối những câu sau sử dụng cấu trúc Not only, but also

 1. There are problems with the children. There are problems with their parents.
 2. He can make her laugh. He can make her cry.
 3. John Wick writes plays for television. He acts in movies.
 4. They sent his many letters. They also tried to telephone his.
 5. We visit our grandmother’s house in autumn. We visit our grandmother’s house in summer.
 6. Mick can dance. He can sing.
 7. They need water. They need medicines.
 8. He has been late four times. He hasn’t done any work.
 9. Marry was upset. Marry was angry.
 10. In winter the days are short. They are also cold.

5.2. Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. Nam is not only handsome but also intelligent.
 2. Mai not only plays the guitar well but also dances beautifully.
 3. They not only came late but also left early.
 4. She’s not only tired but also hungry.
 5. She will have to not only study hard but also concentrate to do well on the exam.
 6. They ate not only lamb chops but also fish.
 7. The underground is not only quick but also cheap.
 8. Mr. Brown has not only read a novel by Charles Dickens but also seen the film made from it.
 9. They like not only field events but also team games.
 10. The thief not only stole my money but also tore up my identify card.
 11. The pavements are not only narrow but also crowded.
 12. That boy was not only dirty but also lazy.
 13. Mrs. Brown’s daughter is not only beautiful but also clever.
 14. He’s betrayed not only your trust but also your love for him.
 15. She can not only enjoy a good meal but also go fishing on the lake.
 16. Not only pneumonia but also Smallpox is a dangerous illness.
 17. She not only carried me in her arms but also lulled me to study.
 18. The underground is not only quick but also cheap.
 19. Mary has not only toothache but also headache.
 20. Mary has not only toothache but also headache.

Đáp án bài tập 2

 1. Nam is not only handsome but also intelligent.
 2. Mai not only plays the guitar well but also dances beautifully.
 3. They not only came late but also left early.
 4. She’s not only tired but also hungry.
 5. She can not only enjoy a good meal but also go fishing on the lake.
 6. They ate not only lamb chops but also fish.
 7. The underground is not only quick but also cheap.
 8. Mr. Brown has not only read a novel by Charles Dickens but also seen the film made from it.
 9. They like not only field events but also team games.
 10. Mary has not only toothache but also headache.
 11. The pavements are not only narrow but also crowded.
 12. That boy was not only dirty but also lazy.
 13. Mrs. Brown’s daughter is not only beautiful but also clever.
 14. He’s betrayed not only your trust but also your love for him.
 15. She will have to not only study hard but also concentrate to do well on the exam.
 16. Not only pneumonia but also Smallpox is a dangerous illness.
 17. She not only carried me in her arms but also lulled me to study.
 18. The underground is not only quick but also cheap.
 19. Mary has not only toothache but also headache.
 20. The thief not only stole my money but also tore up my identify card.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài chia sẻ về Cách dùng not only, but also trong tiếng Anh của chúng tôi.

Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học.
Tham gia Fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học nhé!

Leave a Comment