Bài tập Thì hiện tại đơn (simple present) Công thức, cách dùng chi tiết

Bài tập Thì hiện tại đơn (simple present) Công thức, cách dùng chi tiết

Thì hiện tại đơn là một điểm ngữ pháp quan trọng trong 12 thì tiếng Anh, nằm trong bộ ngữ pháp anh văn. Với mỗi người mới bắt đầu học tiếng Anh việc dùng thành thạo thì hiện tại đơn giản là vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để nắm thật vững