Tân ngữ là gì trong tiếng Anh và cách sử dụng chi tiết

Tân ngữ là gì trong tiếng Anh và cách sử dụng chi tiết

Thuật ngữ “Tân ngữ” là một khái niệm không còn lạ tai đối với nhiều người theo học tiếng Anh.  Tuy là một khái niệm đơn giản, rất nhiều bạn vẫn nhầm lẫn vai trò và cách sử dụng tân