Giới thiệu chung

– Khóa học tiếng Anh Tổng quát còn được gọi là khóa học ESL viết tắt của “English as a Second Language” với ý nghĩa tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai của bạn sau tiếng mẹ đẻ, là khóa học dành cho người mất gốc và bắt đầu học tiếng Anh, ESL bao hàm tổng hợp tất cả các kỹ năng reading (đọc), speaking (nói), writing (viết), listening (nghe); giúp học viên cơ bản đáp ứng mục tiêu cá nhân, có thể trao đổi, học tập và làm việc trong môi trường nói tiếng Anh.

Tieng Anh tong quat
Tiếng Anh tổng quát

Đặc điểm nổi bật

– Số lớp 1:1 nhiều nhất trong ngày
– Tham gia vào các lớp nghe tin tức CNN, viết nhật ký hàng ngày nhằm tối đa việc làm quen với tiếng Anh và nâng cao phản xạ với tiếng Anh
– Kiểm tra tổng hợp hàng tuần vào thứ 7, đánh giá điểm mạnh – yếu và sự tiến bộ ở các kĩ năng để điều chỉnh lớp học ở tuần kế tiếp
– Môi trường quốc tế, cơ hội giao lưu với thầy cô và bạn bè quốc tế giúp học viên làm quen và nâng cao khả năng nghe-nói, phản xạ với tiếng Anh nhanh chóng.
– Điều kiện nhập học: không yêu cầu trình độ đầu vào
– Thời gian học: tối thiểu 4 tuần