Giới thiệu chung

Trong xu thế phát triển của thế giới là tiến tới việc toàn cầu hóa nền kinh tế giữa các quốc gia, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giao tiếp cũng như nói thành thạo được tiếng Anh trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên ngành thương mại. Chính vì vậy, các khóa học tiếng anh thương mại được mở ra dành cho tất cả mọi người để phát triển đặc biệt khả năng anh ngữ trong kinh doanh.

Tieng Anh thuong mai
Tiếng Anh thương mại

Mục tiêu khóa học

– Nâng cao tiếng Anh và sự tự tin khi làm việc trong cộng đồng thương mại quốc tế.
– Tìm hiểu hệ thống và sự phù hợp các kỹ năng ngôn ngữ kinh doanh cho thế giới kinh doanh thực tế.
– Phát triển các kỹ năng để đàm phán với đối tác trong giao tiếp thương mại. Đánh giá các khả năng thương thuyết chính xác thông qua các buổi giao tiếp, luyện nói và luyện viết.
– Mở rộng vốn từ vựng, hiểu sâu và rộng hơn những khái niệm, thuật ngữ thương mại thế giới
– Trong học khóa học này, học viên được phát triển các kỹ năng anh ngữ, tập trung vào bối cảnh và môi trường thương mại, đồng thời học viên sẽ được học vốn từ thương mại thông dụng và cần thiết về thương mại thế giới.

Yêu cầu trình độ đầu vào đối với học viên: IELTS 3.5/ TOEIC 400